Koniec Google Summer of Code 2009

GSoC09 t-shirtMimo, ze oficjalne ogłoszenie wyników GSoC09 odbyło się prawie dwa miesiące temu, dla mnie google’owe lato z kodowaniem zakończyło się dopiero parę dni temu kiedy to kurier dostarczył do mnie paczkę z koszulka i certyfikatem.

Co do samego projektu, to niestety nie udało mi się go skończyć w wyznaczonym terminie. Osobiście stopień zaawansowania oceniam na 75-80%. Mimo to Reinhard (mój mentor) uznał, że wykonałem na tyle dobrą pracę że ukończyłem pozytywnie GSoC.

Koniec Summer of Code nie oznacza dla mnie końca współpracy z developerami Cocoon’a, zwłaszcza, że nie wykonałem w pełni stawianych sobie celów. Dodatkowo na horyzoncie pojawiły się nowe interesujące pomysły na rozwój modułu monitorującego trzecią wersję Cocoon‘a.

Ostatnio pisząc o Summer of Code wspominałem o artykule traktującym o Spring JMX, miał on się ukazać w ciągu 2-3 tygodni … cóż nie udało się ale nie wydaje mi się by jego los był przesądzony ;). Wszystko jest ciągle kwestią czasu … jest to jedna z rzeczy którą chciałem zrealizować w czasie GSoC i ciągle pozostaje na mojej (dość, długiej(sic!) już) liście TODO.


EDIT:

Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy … 90% napisanego przeze mnie kodu podczas GSoC znajduje się już w repozytorium ASF, a dokładniej mówiąc to jest tutaj. Natomiast całość kodu dostępna jest w archiwum znajdującym się pod koniec tej listy.

git diff 2 svn diff

Konia z rzędem temu kto potrafi zmusić GIT’a do generowania patch’y kompatybilnych z SVN’em (a zwłaszcza z TortoiseSVN) !

Jeżeli nie uda się mi zmusić GIT’a do tego żeby wygenerował patch’e zgodne z SVN niestety będę musiał zakończyć w Summer of Code ’09 przygodę z GIT’em … na prawdę będzie mi z tego powodu przykro 😐

Własne zapasowe repozytorium GIT

Oto prosty sposób na przeniesienie repozytorium GIT na pendrive, czy inną przenośna pamięć.

 1. Dla uproszczenia dodamy sobie nasze wymienne repozytorium do pliku /etc/fstab w tym celu:
  ls -l /dev/disk/by-uuid # odnajdujemy na liście nasz urządzenie,
  w moim przypadku sdb1
  mkdir /mnt/git-gsoc # tworzymy odpowiedni katalog do montowania
  chown lock:lock /mnt/git-gsoc # zmieniamy właściciela

  przy użyciu ulubionego edytora edytujemy /etc/fstab. Dodajemy następującą linie:

  UUID=<uuid z pierszego polecenia> /mnt/git-gsoc	<system plików> user,rw,noauto 0 0
 2. Teraz przydało by się zawartość naszego obecnego repo przenieść do nowego …  wystarczy skopiować główny katalog repozytorium 😉 (prostota git’a)

Mając już sklonowane repozytorium przydał by się jeszcze jakiś skrypt który za nas wykona zbędne rzeczy (tj. podmontuje pamięć, odpali git-deamon, a potem po sobie posprząta ;)).

#! /usr/bin/bash
# Copyrighted, 2009
# Developed by Dariusz Luksza &lt;dariusz[at]luksza[dot]org&gt;
# License: GPL v2
 
case "$1" in
connect)
	echo -n Montuje urzadzenie ...
mount /mnt/git-gsoc &amp;&gt; /dev/null
if [ "$?" -eq "0" ]
then
		echo " DONE."
		echo -n Startuje git gaemona ...
		git daemon --export-all --base-path=/mnt/git-gsoc/backup --detach \
			--pid-file=/mnt/git-gsoc/git-daemon.pid --enable=receive-pack --listen=localhost
		echo " DONE."
exit 0
else
		echo Wystapil blad podczas montowania, sprawdz urzadzenie!
exit 1
	fi
	;;
disconnect)
if [ -e /mnt/git-gsoc/git-daemon.pid ]
then
		echo -n Zatrzymuje git daemona ...
kill `cat /mnt/git-gsoc/git-daemon.pid`
rm /mnt/git-gsoc/git-daemon.pid
		echo " DONE."
		echo -n Odmontowuje urzadzenie ...
sync
		umount /mnt/git-gsoc/
		echo " DONE."
exit 0
else
		echo Daemon nie zostal uruchomiany
		exit 1
	fi
	;;
*)
	echo Uzycie:
	echo "  " $0 "[connect|disconnect]"
	;;

Oczywiście każdy sam musi sobie dostosować ścieżki dostępu 🙂

Kiedy mamy już wszystko poustawiane warto by sprawdzić czy wszytko działa poprawnie tj. uruchamiamy powyższy skrypt z parametrem connect i po chwili powinniśmy mieć uruchomionego daemona GITa. Teraz wystarczy do naszego lokalnego repozytorium dodać to które właśnie utworzyliśmy:

git remote add backup git://localhost/&lt;nazwa repo&gt;

i używać uchwytu backup 😉

Miłej zabawy ;>